HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 5

Business Association of District 5 - HCM City

胡志明市第五区商业协会

Địa chỉ: 462-464 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM

Số điện thoại: (028) 3832 2788

Email: info@hoidoanhnghiepquan5.com.vn

Thư ký thường trực: Ms. Lan

Hotline: 090.828.9190

Liên hệ